Cách nhận giấy phép tạm thời cho GroupDocs

Giấy phép tạm thời là giấy phép đầy đủ có giới hạn thời gian cho phép bạn đánh giá đầy đủ sản phẩm trước khi mua. Bạn có thể dễ dàng nhận được giấy phép tạm thời bằng cách thêm sản phẩm vào giỏ hàng của mình trong trình hướng dẫn mua hàng.

Các bước để nhận giấy phép tạm thời cho GroupDocs

  1. Truy cập trang temporary license
  2. Sau đó nhấp vào liên kết Trình hướng dẫn mua hàng
  3. Sau đó, đăng nhập vào hệ thống mua hàng
  4. Chọn Trang web sản phẩm (như GroupDocs.Conversion), Dòng sản phẩm (như GroupDocs.Conversion cho Java) và Loại giấy phép
  5. Nhấp vào nút Thêm vào giỏ hàng và trong cửa sổ bật lên, nhấp vào nút Xem giỏ hàng
  6. Nhấp vào nút Tiến hành ở phía bên tay phải, bạn sẽ thấy nút nhận giấy phép tạm thời
  7. Cuối cùng, bạn sẽ nhận được giấy phép tạm thời được yêu cầu tại tài khoản email của mình
 Tiếng Việt