Hur man lägger till textredigeringskommentarer i PDF med Java

Den här artikeln fokuserar på hur man lägger till textredigeringskommentarer i PDF med Java med hjälp av det mest populära anteckningsbiblioteket. Textredigering visar en pålitlig teknik för att säkert dölja känslig information i dokument. Dessutom hjälper vi dig att ställa in anteckningsbiblioteket för att infoga textredigeringskommentarer till PDF i Java.

Steg för att lägga till textredigeringskommentarer i PDF med Java

  1. Använd Maven-arkivet för att införliva GroupDocs.Annotation for Java i ditt projekt för att lägga till textredigeringskommentaren i PDF
  2. Inkludera de klasser som krävs för att infoga textredigeringskommentarer till PDF
  3. Skapa objekt av klassen Annotator genom att tillhandahålla PDF-filens sökväg som ett argument till dess konstruktor
  4. Skapa en instans av klassen TextRedactionAnnotation och ställ in önskade egenskaper, såsom position, sidnummer, etc.
  5. Anropa metoden Annotator.add, skicka objektet i klassen TextRedactionAnnotation som ett argument
  6. Anropa metoden Annotator.save för att spara PDF-filen på disken

Genom att följa de ovannämnda stegen blir processen att skapa textredigeringskommentarer i PDF med Java enkel. Dessa instruktioner är kompatibla med populära operativsystem som Windows, macOS och Linux, så länge Java är installerat. Fördelen är att ingen ytterligare programvaruinstallation krävs för att lägga till textredigeringskommentarer till en PDF-fil.

Kod för att lägga till textredigeringsanteckning i PDF med Java

Genom att följa instruktionerna som beskrivs i denna handledning blir det en enkel process att lägga till en textredigeringskommentar med Java. Att använda textredigeringskommentarer är en effektiv metod för att dölja känslig information i dokument. När du har installerat dokumentkommentarsbiblioteket och justerat in- och utdatafilkatalogerna för att möta dina behov, bör det vara en sömlös upplevelse att integrera den medföljande koden i dina applikationer. Grattis! Du har nu framgångsrikt lärt dig processen att lägga till textredigeringsanteckning Java.

För en heltäckande förståelse av ämnet rekommenderar vi att du hänvisar till vårt tidigare publicerade ämne som ger en detaljerad förklaring av hur du lägger till punktkommentarer till PDF-filer med Java-programmering. För att fördjupa dig i det här ämnet rekommenderar vi att du konsulterar ämnet om hur du hur man lägger till punktkommentarer till PDF med Java.

 Svenska