Jak porównywać obrazy w Javie

Ten krótki samouczek zawiera instrukcje krok po kroku, jak porównywać Images w Javie, jak konfigurować bibliotekę porównywania dokumentów i udostępnia przykładowy kod pokazujący implementację funkcjonalności Java porównuje obrazy. Ten przewodnik nie zależy od żadnego dodatkowego oprogramowania innych firm i może być używany w dowolnym systemie operacyjnym, takim jak MS Windows, Linux i Mac OS. Poniżej znajdziesz dokładną instrukcję i kod do porównywania obrazów przy użyciu Javy.

Kroki, aby porównać obrazy w Javie

  1. Zainstaluj GroupDocs.Comparison for Java z repozytorium Maven w aplikacji Java, aby porównać obrazy
  2. Importuj podstawowe klasy do rozwijania funkcjonalności porównywania obrazów
  3. Utwórz obiekt klasy Comparer i przekaż plik obrazu źródłowego do jego konstruktora
  4. Wywołaj metodę add klasy Comparer i określ docelową ścieżkę pliku PNG
  5. Na koniec wywołaj metodę porównania i przekaż wynikową ścieżkę do pliku obrazu do porównania

Powyższe punkty umożliwiają łatwe tworzenie możliwości porównania obrazów Java. Proces porównywania obrazów można zainicjować, instalując wymaganą bibliotekę i dołączając niezbędne klasy. Następnie klasa Comparer umożliwia załadowanie pliku obrazu źródłowego poprzez utworzenie jego instancji. W kolejnym kroku wywołaj metodę add w celu załadowania docelowego pliku PNG do porównania i ostatecznie zapisz wynikowy plik na dysku, wywołując metodę porównania.

Kod do porównywania obrazów w Javie

W powyższym fragmencie kodu opracowaliśmy funkcję porównania dwóch obrazów i podkreślenia różnic w języku Java. Wykorzystaliśmy kilka wywołań API biblioteki porównywania dokumentów w celu wykonania porównania obrazów przy użyciu języka Java. Ponadto udostępniliśmy przykładowe obrazy PNG jako dokumenty źródłowe i docelowe i możesz użyć tego przykładowego kodu do porównania obrazów w innych formatach.

Omówiliśmy szczegółowy proces porównywania obrazów Java. Niedawno opublikowaliśmy artykuł na temat porównywania plików PowerPoint w Javie, zajrzyj do przewodnika jak porównywać pliki programu PowerPoint przy użyciu języka Java, aby uzyskać więcej informacji.

 Polski